Gặp gỡ Việt Nam

  • 7 nhà khoa học danh tiếng đến Việt Nam 7 nhà khoa học danh tiếng đến Việt Nam
    Hàng trăm nhà khoa học quốc tế, trong đó có giáo sư Ngô Bảo Châu và 6 người đạt giải Nobel sẽ tới Việt Nam tham dự "Gặp gỡ Việt Nam" lần thứ 12 tại Bình Định.