Hóa thạch xương

  • Phát hiện xương của rồng ở Trung Quốc Phát hiện xương của rồng ở Trung Quốc
    Một ngư dân đã vớt lên được từ đáy một con sông chảy qua địa phương một bộ xương hoá thạch của một con vật lạ, mà thoạt nhìn ai cũng phải nói rằng đó là một bộ… xương rồng.