Phát hiện loài khủng long có sừng mới

  •  
  • 5.202

Những gì còn lại của một loài động vật ăn cỏ mới thuộc nhóm khủng long ba sừng cùng với rất nhiều hóa thạch khác đã được khai quật tại một mỏ đá ở Alberta, Canada trong năm 1916.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, người ta chỉ xem chúng như là một loại rác và không hề chú ý trong gần 100 năm cho đến khi các chuyên gia nhận thấy chúng thuộc về một loài khủng long chưa từng được biết đến.

Chân dung loài khủng long mới được xác định từ hóa thạch xương sọ bị lãng quên gần 100 năm.
Chân dung loài khủng long mới được xác định
từ hóa thạch xương sọ bị lãng quên gần 100 năm.

Kết quả phân tích các mảnh xương cho thấy đây là một loài khủng long hoàn toàn mới có tên gọi Spinops sternbergorum.

Tiến sĩ Andrew Farke, người đứng đầu nhóm nghiên cứu nói: “Chúng tôi biết rằng ở những hóa thạch này có cái gì đó không bình thường. Chúng tôi tin nó thuộc về một loài kỳ lạ mà trước đó không ai biết”.

Điều này có nghĩa là các nhà cổ sinh vật học có thể sẽ phải xem xét lại cách phân loại nhóm khủng long có sừng cũng như những chiếc sừng và diềm xương lớn trên cổ loài khủng long ăn cỏ.

Tiến sĩ Paul Barrett đến từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên, cho biết: “Phát hiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tìm hiểu mối quan hệ giữa các nhóm khủng long có sừng và dấu hiệu của sự tiến hóa”.

Theo Telegraph, Đất Việt
  • 5.202