Homo habilis

  • Những phát hiện xác định nguồn gốc loài người Những phát hiện xác định nguồn gốc loài người
    Benjamin Franking King, Jr đã từng nói: “Có vẻ như loài người chúng ta đang sống trong sự mơ hồ, trôi dạt vô định trong không gian từ một nơi nào đó đến đây. Chẳng ai biết nguồn gốc của chúng ta từ đâu, và loài của chúng ta sẽ còn đi đến đâu nữa”.
  • Toàn cảnh quá trình tiến hóa của loài người Toàn cảnh quá trình tiến hóa của loài người
    Các chủng người cổ đã xuất hiện và bắt đầu tiến hóa các đặc điểm hình dáng cơ thể cũng như lối sống từ cách đây hàng triệu năm.