IR filter

  • Cảm biến thu nhận lượng ánh sáng nhiều gấp 3 lần bình thường Cảm biến thu nhận lượng ánh sáng nhiều gấp 3 lần bình thường
    Các kỹ sư của trường Đại Học Utah - Mỹ đã phát minh ra loại kính lọc (filter) mới có kích thước rất nhỏ nhưng có khả năng tăng lượng ánh sáng đi qua gấp 3 lần so với kính lọc bình thường.
  • Cấu hình ISA Server 2006 HTTP Filter Cấu hình ISA Server 2006 HTTP Filter
    Bài viết này là một cái nhìn tổng quan về ISA Server 2006 HTTP Filter và cách dùng HTTP Filter để bảo vệ mạng nội bộ của bạn. Trong bài chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ở mức khái quát cao về ISA Server 2006 HTTP Filter.