Je Sung Park

  • Dù không khí Dù không khí
    Các nhà thiết kế Hàn Quốc vừa vẽ ra một loại dù kỹ thuật cao, không cần phần mái vòm che nhưng vẫn bảo đảm người dùng không bị ướt.