Lốc xoáy trên miệng núi lửa

  • Video: Lốc xoáy trên núi lửa Bardarbunga Video: Lốc xoáy trên núi lửa Bardarbunga
    Lốc xoáy cao khoảng một km, giống luồng quay của bụi và khí sulfur dioxide, xuất hiện từ bề mặt dung nham nóng chảy trên khe nứt của núi lửa Bardarbunga, Iceland.