Lựa chọn tình dục

  • Lý do đàn ông có mặt trên đời Lý do đàn ông có mặt trên đời
    Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học East Anglia, Anh tin rằng họ đã tìm ra lý do cho sự tồn tại của đàn ông hay mọi giống đực khác trên đời.