Liger

  • Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh' Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    Hổ là chúa sơn lâm ở châu Á. Sư tử thống trị châu Phi. Cả hai, theo phân loại của các nhà sinh học, đều thuộc họ mèo (Felidae).
  • Những con vật quá khổ Những con vật quá khổ
    Bạn đã nhìn thấy con bồ câu to gần bằng lợn, hay con cá trê nặng đến 1 tạ? Dưới đây là hình ảnh về những con vật có kích thước quá cỡ.