Máy gia tốc hạt lớn LHC

  • Vũ trụ có thể biến mất vì "hạt của Chúa" Vũ trụ có thể biến mất vì "hạt của Chúa"
    Vào tháng 7 năm ngoái, các nhà vật lý của Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu (CERN) thông báo họ đã tìm được một loại hạt có đặc tính giống hạt Higgs, loại hạt tạo ra khối lượng cho vật chất trong vũ trụ, nhờ cỗ máy gia tốc hạt lớn (LHC).
  • Bí ẩn phản vật chất sắp được giải mã Bí ẩn phản vật chất sắp được giải mã
    Reuters ngày 6/12 đã cho biết, các nhà khoa học châu Âu vừa công bố việc tạo ra và nắm bắt nguyên tử phản hydro trong ống nam châm lý tưởng.