Máy tạo nhịp tim

  • Những phát minh tình cờ mà vĩ đại Những phát minh tình cờ mà vĩ đại
    Trong đó, không thể không kể đến những phát minh mà sự ra đời của nó xuất phát từ một sai lầm, một thành quả ngoài ý muốn hay một sự tình cờ.
  • Những phát minh "vô tình" tìm ra trong lịch sử (2) Những phát minh "vô tình" tìm ra trong lịch sử (2)
    Có rất nhiều những phát minh là kết quả của một quá trình tìm hiểu, nghiên cứu với mục đích lâu dài nhưng cũng có những phát minh do một sự vô tình hữu ý nào đó. Không ít trong số chúng đã trở nên nổi tiếng và quen thuộc với cuộc sống của chúng ta.
  • Những phát minh khoa học tình cờ nhất Những phát minh khoa học tình cờ nhất
    Kháng sinh Penicillin, chất chống dính, máy tạo nhịp tim,… là những khám phá khoa học quan trọng của con người ra đời trong các hoàn cảnh vô cùng “tự nhiên”.