Mũ thông minh

  • Mũ thông minh dùng trên chiến trường Mũ thông minh dùng trên chiến trường
    Quân đội Mỹ đang hỗ trợ tài chính cho dự án nghiên cứu mũ “thông minh” có thể phóng thông tin cần thiết lên màn hình thực tế ảo cho binh sĩ trên chiến trường.
  • Mũ thông minh cho tài xế Mũ thông minh cho tài xế
    SmartCap là loại mũ thông minh được thiết kế để đọc các sóng não và ngăn không để tài xế ngủ gật bên tay lái...
  • Mũ ‘thông minh" đem trò chơi đến với người khuyết tật Mũ ‘thông minh" đem trò chơi đến với người khuyết tật
    Tại triển lãm dành cho người khuyết tật Naidex, Birmingham, công nghệ Dream-Racer gồm một chiếc mũ cảm biến chuyển động màu vàng và màu đen, kết nối với hộp nhỏ cài ở thắt lưng hoặc túi quần, trong đó có pin và máy phát sóng vô tuyến. Khi người đội mũ chuyển