Ma cà rồng tại Highgate

  • Bí ẩn ma cà rồng ở nghĩa trang Highgate Bí ẩn ma cà rồng ở nghĩa trang Highgate
    Nghĩa trang Highgate nằm trên đỉnh một ngọn đồi nằm khiêm tốn tại khu Islington của London. Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của nhà văn Douglas Adams, nhà vật lý học Michael Faraday, nhà chính trị đồng thời là triết học Karl Marx.