McDonald

  • 25 sự thật thú vị về đồng USD 25 sự thật thú vị về đồng USD
    90% đồng USD có dấu vết của cocain, một người có 10 USD trong ví và không có khoản nợ nào được xem là giàu có hơn 25% dân Mỹ, là những sự thật thú vị về đồng tiền này.
  • 50 logo của các thương hiệu nổi tiếng ngày ấy và bây giờ 50 logo của các thương hiệu nổi tiếng ngày ấy và bây giờ
    Tất cả mọi thứ đều thay đổi theo thời gian và những doanh nghiệp cũng không ngoại lệ. Ngoài cải tiến chất lượng sản phẩm, ngay cả logo của các thương hiệu nổi tiếng cũng phải thay đổi để phù hợp với yêu cầu thời đại.