Miệng núi lửa Endeavour

  • Cận cảnh miệng núi lửa lớn nhất trên sao Hỏa Cận cảnh miệng núi lửa lớn nhất trên sao Hỏa
    Miệng núi lửa Endeavour - có niên đại khoảng 4 tỷ năm - có đường kính gần 23km phủ đầy cát trên sao Hỏa trông giống như sa mạc Sahara hay sa mạc Western (Ai Cập) ở Trái đất, trích thông tin trên tờ Guardian.