Pif 97

  • Khám phá bí mật ngọc trai Khám phá bí mật ngọc trai
    Các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện ra hai protein đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất ngọc trai, mở ra khả năng sản xuất ngọc trai có kích cỡ lớn trong thời gian ngắn hơn.