Robot sao Hỏa

  • Sau mặt trăng là sao hỏa Sau mặt trăng là sao hỏa
    Kinh tế Mỹ suy yếu, NASA buộc phải chọn những giải pháp ít tốn kém nhất để thực hiện các chuyến bay lên mặt trăng và sao Hỏa.