Sông Danube

  • Nguy cơ lũ tàn phá các nước lưu vực sông Danube Nguy cơ lũ tàn phá các nước lưu vực sông Danube
    Tổng Thư ký Chiến lược quốc tế của Liên hợp quốc về giảm thảm họa (UNISDR) Margareta Wahlström nhấn mạnh lũ lụt có sức tàn phá lớn do băng tan nhanh trên sông Danube có thể làm gia tăng thiệt hại về người và của sau mùa Đông khắc nghiệt năm 2011.
  • Cảnh quan văn hóa Wachau Cảnh quan văn hóa Wachau
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Cảnh quan văn hóa Wachau của nước Áo là Di sản văn hóa thế giới năm 2000.