Sạc không dây

  • Năm sau, bạn không cần cắm sạc mà điện thoại vẫn đầy pin Năm sau, bạn không cần cắm sạc mà điện thoại vẫn đầy pin
    Công nghệ sạc không dây thực thụ đang được phát triển, cho phép nạp đầy pin không cần cắm điện ở khoảng cách 1 mét.
  • Xe tự sạc Xe tự sạc
    Công nghệ sạc pin cho xe chạy điện đang chuyển dần từ thiết lập sạc nhanh, đến pin thay thế rồi trạm sạc không dây. Nhưng các kỹ sư Đại học Stanford (Mỹ) đã đưa ra ý tưởng tiện lợi hơn cả: chỉ cần chạy xe để sạc pin.