Sự sống

  • Người ngoài hành tinh sống vĩnh viễn? Người ngoài hành tinh sống vĩnh viễn?
    Một nhà thiên văn học giàu kinh nghiệm của Mỹ vừa tuyên bố, việc chúng ta dùng cái khung “sinh vật biết suy nghĩ” để định nghĩa về người ngoài hành tinh có thể hoàn toàn sai lầm
  • Có thực sự tồn tại linh hồn? Có thực sự tồn tại linh hồn?
    Một số nhà khoa học tìm mọi cách để cân, đo, ghi lại hình ảnh của linh hồn với niềm tin rằng nó tồn tại.