Scotch Rochs

  • Đá vĩnh cửu là gì? Đá vĩnh cửu là gì?
    Một người đàn ông ở Mỹ đã chế tạo ra một loại “đá lạnh” đặc biệt không rỉ và không tan trong nước nhưng lại có tác dụng làm lạnh đồ uống cực kỳ hiệu quả.