Spaceship Earth Grants

  • Cuộc thi viết luận giành vé du lịch vũ trụ Cuộc thi viết luận giành vé du lịch vũ trụ
    Spaceship Earth Grants (SEG) - một tổ chức lợi ích cộng đồng kiêm hội viên của viện Buckminster Fuller đã vừa khởi động một cuộc thi nhằm trao chiếc vé du lịch không gian cho 1 trong 50.000 ứng viên tham gia.