Tàu thăm dò có người lái

  • Obama: 2025 đưa người lên hành tinh gần Trái đất Obama: 2025 đưa người lên hành tinh gần Trái đất
    Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã tiết lộ kế hoạch đưa tàu thăm dò có người lái tới một ngôi sao trong vũ trụ. Tổng thống Mỹ Obama cũng tuyên bố ý định đó. Đây được coi là một trong những bước thử nghiệm quan trọng trước khi thực hiện kế hoạch đưa con người lên sao Hỏa.