Tên lửa Tomahawk

  • Những loại vũ khí thống trị tương lai Những loại vũ khí thống trị tương lai
    Trong lịch sử chiến tranh của nhân loại, con người đã biết chế tạo và sử dụng nhiều loại vũ khí ngày càng tân tiến. Câu hỏi đặt ra ở đây là, đâu sẽ là những loại vũ khí tiếp theo trong nấc thang tiến hóa?