Thành phố Babcock Ranch

  • Những thành phố bẩn nhất thế giới Những thành phố bẩn nhất thế giới
    Đây chính là cuộc sống nơi thành thị. Hàng ngày người ta đổ ra đường hàng tấn rác thải đủ loại khác nhau rồi sống chung với chúng. Tuy nhiên, không phải thành phố nào cũng bẩn vì rác thải.