Thành phố New York

  • Thành phố New York đủ chỗ cho tất cả người trên thế giới Thành phố New York đủ chỗ cho tất cả người trên thế giới
    Dân số thế giới đã đạt ngưỡng 7,3 tỷ người tính đến tháng 4 năm nay và chả mấy chốc con người sẽ hết đất để sinh sống. Mặc dù vậy có một điều "quái lạ" mà ít ai biết được đó là thành phố New York đủ đất để nhồi nhét hơn 7 tỷ người bên trong nó với một điều kiện: Tất cả chúng ta phải đứng thật sát nhau.