Video: Thành phố New York năm 2023

  •  
  • 2.348

Một thành phố hiện đại của tương lai với những công nghệ tiên tiến.

Theo Youtube, Genk
  • 2.348

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook