Video: Thành phố New York năm 2023

  • 2.307

Một thành phố hiện đại của tương lai với những công nghệ tiên tiến.

Cập nhật: 12/10/2012 Theo Youtube, Genk
  • 2.307

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook