Thần rắn

  • Rắn và tục thờ thủy thần của người Việt Rắn và tục thờ thủy thần của người Việt
    Trong nền văn hóa của nhiều dân tộc trên thế giới cũng như Việt Nam, rắn là con vật có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với phong tục, tín ngưỡ ng của con người.
  • Rắn thần Nâga Rắn thần Nâga
    Nâga là một con vật trong truyền thuyết của Ấn Độ giáo với thân hình rắn thường được mô tả với nhiều đầu đáng sợ: mang bành, mõm chó, những con mắt lồi ra và giống như của người.