Thiết bị cấy ghép

  • Hy vọng mới cho cuộc chiến chống HIV/AIDS Hy vọng mới cho cuộc chiến chống HIV/AIDS
    Tổ chức từ thiện của tỉ phú Bill Gates, nhà sáng lập hãng phần mềm Microsoft (Mỹ), vừa đầu tư 140 triệu USD cho nỗ lực phát triển loại thiết bị nhỏ có thể cấy vào con người và bơm thuốc ngăn ngừa HIV.