Trăn Calabar

  • Loài trăn có lớp da cứng như bộ giáp Loài trăn có lớp da cứng như bộ giáp
    Loài trăn màu vàng nâu này chỉ dài khoảng một mét, không có nọc độc và chuyên săn động vật nhỏ. Chúng dành phần lớn thời gian sống dưới đất và thảm lá mục trong những khu rừng ấm ở châu Phi.