Trung tâm Thương mại Thế giới

  • Ký ức đau buồn làm thay đổi lượng chất xám trong não Ký ức đau buồn làm thay đổi lượng chất xám trong não
    Nghiên cứu mới của ĐH Cornell đã phát hiện những người trưởng thành khỏe mạnh ở gần Trung tâm Thương mại thế giới (WTC) trong đợt tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 có lượng chất xám trong trung tâm cảm xúc chính ít hơn so với những người ở cá
  • May mắn hay xui xẻo có phải là số phận? May mắn hay xui xẻo có phải là số phận?
    Vợ chồng Jason và Jenny Cairns-Lawrence tới thăm thành phố New York khi không tặc tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới. Họ tới London khi hệ thống giao thông công cộng bị khủng bố. Họ sinh ra dưới ngôi sao đen đủi?