Vườn quốc gia Komodo

  • Vườn quốc gia Komodo - Indonesia Vườn quốc gia Komodo - Indonesia
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Vườn quốc gia Komodo của Indonesia là Di sản tự nhiên của thế giới năm 1991.
  • Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới? Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới?
    Một quốc gia là một chủ thể của luật quốc tế (một quốc gia có chủ quyền hoàn toàn) phải đáp ứng được những tiêu chuẩn sau.