Vệ tinh định vị

  • Ấn Độ triển khai hệ thống vệ tinh định vị riêng Ấn Độ triển khai hệ thống vệ tinh định vị riêng
    Theo AFP, Tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) cho biết vệ tinh đầu tiên trong số bảy vệ tinh của Hệ thống vệ tinh định vị khu vực Ấn Độ (IRNSS) sẽ được đưa lên quỹ đạo từ một địa điểm tại bang Andhra Pradesh.