Vỏ Trái đất bất ổn

  • Vỏ Trái đất bất ổn theo thời gian Vỏ Trái đất bất ổn theo thời gian
    “Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã thách thức quan niệm cho rằng tốc độ di chuyển của các đĩa kiến tạo ổn định theo thời gian”, theo Phys.Org dẫn lời Kent Condie, giáo sư của Viện Mỏ và Công nghệ New Mexico (Mỹ).