Vụ nổ tia gamma GRA 221009A

  • Giải mã tia đất bí ẩn của TS Vũ Văn Bằng Giải mã tia đất bí ẩn của TS Vũ Văn Bằng
    Tia đất là cái tia gì? Chuyện tìm nước ngầm, hang động và hài cốt của TS Vũ Văn Bằng có vẻ gì đó rất bí ẩn. Liệu đó có thể là một phát minh mới như trường hợp “Tia sáng khủng khiếp của kỹ sư Garin” hay tia X của Roentgen?
  • Bên ngoài vũ trụ là gì? Bên ngoài vũ trụ là gì?
    Nếu vũ trụ đang nở rộng ra thì chứng tỏ nó đang ở trong một không gian rộng hơn nó. Nên nó mới có thể nở rộng được. Vậy thì ở bên ngoài của vũ trụ này là gì?