Việt-Nga

 • Hợp tác khoa học công nghệ nhiệt đới Việt - Nga Hợp tác khoa học công nghệ nhiệt đới Việt - Nga
  Cuối tuần qua, Phân ban Việt Nam Ủy ban phối hợp về Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Việt - Nga đã họp đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo giai đoạn 2001-2005.
 • Khẩu trang phòng khí hơi độc? Khẩu trang phòng khí hơi độc?
  Khẩu trang phòng bụi và khẩu trang phòng khí độc là sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước do Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, chi nhánh phía Nam thực hiện. Hai loại khẩu trang này đã được Bộ Y tế cấp giấy phép lưu hà
 • Gương mặt nhà khoa học: Nữ tiến sĩ “cá heo” Gương mặt nhà khoa học: Nữ tiến sĩ “cá heo”
  Tiến sĩ Nguyễn Thị Nga, phó giám đốc khoa học chi nhánh phía nam Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, người đã mang lại cho nông dân có thêm lựa chọn về kinh doanh cá trê vàng tam bội, đã sử dụng công nghệ hoá - sinh học để xử lý làm sạch cho
 • Băng gạc mới giúp vết thương mau lành Băng gạc mới giúp vết thương mau lành
  Viện Công nghệ môi trường (Viện KH-CN Việt Nam) đã bước đầu chế tạo thành công một loại băng gạc mới giúp vết thương mau lành. TS Huỳnh Thị Hà, Trung tâm Hợp tác KH-CN Việt - Nga (Viện Công nghệ môi trường), chủ nhiệm đề tài cho biết như trên vào ngày 14/3.