Hợp tác khoa học công nghệ nhiệt đới Việt - Nga

  •  
  • 264

Cuối tuần qua, Phân ban Việt Nam Ủy ban phối hợp về Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Việt - Nga đã họp đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo giai đoạn 2001-2005.

Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất đánh giá Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga đã đạt được những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực y sinh nhiệt đới, sinh thái nhiệt đới, độ bền nhiệt đới, đóng góp nhất định vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước và sự hợp tác hữu nghị cùng có lợi giữa hai nước.

Hội nghị cũng đã cho ý kiến về bản dự thảo Chiến lược phát triển Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga đến năm 2020 nhằm tiếp tục duy trì sự hợp tác với Liên bang Nga trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo.

Theo Tuổi Trẻ/TTXVN
  • 264