Wikipedia

  • Wikipedia lên 10 và những vụ lừa thế kỷ Wikipedia lên 10 và những vụ lừa thế kỷ
    Trải qua bao thăng trầm với những "cuộc chiến" biên tập nội dung, pháp lý ngoài đời thực, và sau cùng là sự khẳng định thế thống trị của mình trên thế giới Internet, từ điển bách khoa toàn thư mở Wikipedia đã tiến đến cột mốc "lên 10".