bão nhiệt đới

  • Những hiện tượng kỳ lạ sau thiên tai Những hiện tượng kỳ lạ sau thiên tai
    Đàn cá khổng lồ, hố tử thần sâu trăm mét hay những núi băng bị sụt lở…đêu là những hiện tượng kỳ lạ sau khi xảy ra thiên tai.
  • Khi nào gọi là siêu bão? Khi nào gọi là siêu bão?
    Theo qui định của các ban bão Tây Thái Bình Dương (khu vực có VN), khi sức gió không quá 63km/giờ thì người ta gọi đó là áp thấp nhiệt đới (tropical depression).