bản đồ gió

  • Bản đồ gió toàn cầu Bản đồ gió toàn cầu
    Đó là một công cụ tương tác giúp mọi người có thể quan sát dòng lưu chuyển của gió trên toàn thế giới một cách ngoạn mục.