bắt nhốt cầu vồng

  • Mỹ đang sản xuất hàng ngàn áo tàng hình Mỹ đang sản xuất hàng ngàn áo tàng hình
    Những người quan tâm tới sự ra đời của áo tàng hình có thể “sốc” khi biết rằng một nhóm nhà nghiên cứu Mỹ đã sản xuất tới 25.000 chiếc áo như vậy. Theo trang Science Daily, điểm đặc biệt về những chiếc áo tàng hình trên là kích cỡ siêu nhỏ