bệnh động kinh thùy thái dương

  • Hàng loạt vua Ai Cập chết do chứng động kinh? Hàng loạt vua Ai Cập chết do chứng động kinh?
    Kể từ khi phát hiện ra lăng mộ gần như còn nguyên vẹn của vua Tutankhamun (trị vì vương triều thứ 18 Ai Cập cổ đại) vào năm 1922, nguyên nhân cái chết bí ẩn của vị pharaoh ở tuổi 18 thường xuyên trở thành chủ đề tại các cuộc tranh luận trong giới khoa học.