bệnh tuổi già

  • Vì sao ăn ít lại kéo dài tuổi thọ Vì sao ăn ít lại kéo dài tuổi thọ
    Giờ đây, các nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Sinh học Salt đã xác định vai trò then chốt của hai enzyme cùng nhau quyết định các lợi ích sức khỏe của chế độ ăn ít.