bộ hài cốt

  • Bộ hài cốt bí hiểm trên biển Newfoundland Bộ hài cốt bí hiểm trên biển Newfoundland
    Giới khoa học hiện đang vô cùng bối rối trước những tấm hình chụp trên biển Newfoundland: một bộ xương thú khổng lồ nằm phơi trên núi băng trắng xóa, rõ mồn một những dẻ xương sườn nâu và cột sống lưng cong gập.