bộ phát sóng Wi-Fi

  • Những sai lầm khi đặt bộ phát Wi-Fi Những sai lầm khi đặt bộ phát Wi-Fi
    Có nhiều nguyên nhân làm giảm tốc độ truy cập Internet, một trong số đó là vị trí đặt bộ phát sóng Wi-Fi chưa phù hợp.
  • Sóng Wi-Fi có hại đối với não Sóng Wi-Fi có hại đối với não
    Các tín hiệu do Mạng không dây Wi-Fi phát ra có tác dụng có hại đến bộ não người. Điều này được chứng minh trong công trình nghiên cứu y học của ĐH Y khoa Wageningen - Hà Lan.