bức tranh Người Vitruvius

  • Leonardo da Vinci “đạo” tranh của bạn thân? Leonardo da Vinci “đạo” tranh của bạn thân?
    Bức tranh “Người Vitruvius” có từ năm 1490 của danh họa Leonardo da Vinci mô tả cái mà ông tin là mối liên hệ thần thánh giữa hình thể con người với vũ trụ. Được đánh giá cao về vẻ đẹp và sức mạnh biểu tượng, đây là một trong những tác phẩm hội họa nổi tiếng nhất thế giới.