bức tranh của Leonardo da Vinci

  • Sai lỗi trong bức tranh nổi tiếng của Leonardo da Vinci Sai lỗi trong bức tranh nổi tiếng của Leonardo da Vinci
    Là tác giả các bức họa nổi tiếng thế giới, Leonardo da Vinci còn được biết đến với tư cách là nhà giải phẫu học tài ba cùng những bản phác thảo 500 năm tuổi mô tả các bộ phận trong cơ thể con người chính xác đến kinh ngạc. Tuy nhiên, ngay cả thiên tài cũng có lúc mắc sai lầm và bức vẽ minh họa hệ thống sinh sản ở nữ giới của ông là một v&iac