ba lô

  • Ba lô giảm nhẹ trọng lượng khi bước đi Ba lô giảm nhẹ trọng lượng khi bước đi
    Sau khi phát minh chiếc ba lô thu hồi năng lượng khi đi bộ có khả năng sạc điện cho máy móc, một nhà nghiên cứu Mỹ hiện đang tìm cách giúp đỡ những người đeo túi nặng trên lưng.