biểu tượng của australia

  • Australia kêu gọi người dân ăn thịt kangaroo Australia kêu gọi người dân ăn thịt kangaroo
    Australia kêu gọi người dân ăn thịt bớt kangaroo, loài vật biểu tượng của nước này, để giải quyết tình trạng số lượng kangaroo tăng vượt tầm kiểm soát, Smithsonian hôm 12/9 đưa tin.