cách chọn thực phẩm tết an toàn

  • Cách chọn thực phẩm an toàn ngày Tết Cách chọn thực phẩm an toàn ngày Tết
    Với gia cầm, chọn con có màu sắc tự nhiên, từ trắng ngà đến vàng tươi, mắt sáng. Thịt gia cầm hỏng có màu vàng thẫm, vàng tím hoặc vàng tối sẫm, mắt vẩn đục, nhắm nghiền.